Ημερίδα του Ka-business.gr με θέμα το ρόλο του κράτους και των φορέων σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας

Ημερίδα του Ka-business.gr με θέμα το ρόλο του κράτους και των φορέων σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας Κύριο

Ημερίδα του Ka-business.gr με θέμα του ρόλο του κράτους και των φορέων σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019