Συνέδριο "Via Carpatia", δρόμος προς την ανάπτυξη

Συνέδριο "Via Carpatia", δρόμος προς την ανάπτυξη Κύριο

Συνέδριο "Via Carpatia", δρόμος προς την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019