Εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης

Εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης Κύριο

Εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της εθνικής αντίστασης, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019