Εκδήλωση οινοποιών στη Νάουσα

Εκδήλωση οινοποιών στη Νάουσα Κύριο

Εκδήλωση οινοποιών στη Νάουσα, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019