Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΕΘ-Helexpo στην πόλη της Νάουσας

Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΕΘ-Helexpo στην πόλη της Νάουσας Κύριο

Ανοιχτή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΘ-Helexpo στην πόλη της Νάουσας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019