Τελετή αφής φλόγας φυσικού αερίου σε νέες περιοχές του Δήμου Θέρμης (Ταγαράδες, Αγία Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά)

Τελετή αφής φλόγας φυσικού αερίου σε νέες περιοχές του Δήμου Θέρμης (Ταγαράδες, Αγία Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά) Κύριο

Τελετή αφής φλόγα φυσικού αερίου σε νέες περιοχές του Δήμου Θέρμης (Ταγαράδες, Αγία Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά), που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019