Συνέντευξη Τύπου για το 5ο ΣΥΖΑΘΛΟ

Συνέντευξη Τύπου για το 5ο ΣΥΖΑΘΛΟ Κύριο

Συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση του 5ου ΣΥΖΑΘΛΟΥ, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019