Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του καπνίσματος στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του καπνίσματος στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Κύριο

Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του καπνίσματος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019