Γεύμα στο πλαίσιο του 4ου Thessaloniki Summit 2019

Γεύμα στο πλαίσιο του 4ου Thessaloniki Summit 2019 Κύριο

Γεύμα στο πλαίσιο του 4ου Thessaloniki Summit 2019, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019