Συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη κ. Efe Ceylan

Συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη κ. Efe Ceylan Κύριο

Συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη κ. Efe Ceylan, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019