Εορτασμός της 26ης Οκτωβρίου στο ΑΠΘ

Εορτασμός της 26ης Οκτωβρίου στο ΑΠΘ Κύριο

Εορτασμός της 26ης Οκτωβρίου στο ΑΠΘ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019