Εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Συνομοσπονδίας

Εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Συνομοσπονδίας Κύριο

Εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Συνομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2019