Δράση "Δύναμή μου η φωνή σου" στο Νέο Ρύσιο

Δράση "Δύναμή μου η φωνή σου" στο Νέο Ρύσιο Κύριο

Δράση πολιτικού γραφείου κ. Θεόδωρου Καράογλου με τίτλο "Δύναμή μου η φωνή σου", που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Ρύσιο την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019