Συνάντηση παλαιών ΟΝΝΕΔιτών στη Θεσσαλονίκη

Συνάντηση παλαιών ΟΝΝΕΔιτών στη Θεσσαλονίκη Κύριο

Συνάντηση παλαιών ΟΝΝΕΔιτών στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018