Εννιάμερα της Παναγίας από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κριθιάς

Εννιάμερα της Παναγίας από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κριθιάς Κύριο

Εννιάμερα της Παναγίας από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κριθιάς, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 19 Αυγούστου 2018