Κουρμπάνι Προφήτη Ηλία στα Πετροκέρασα

Κουρμπάνι Προφήτη Ηλία στα Πετροκέρασα Κύριο

Κουρμπάνι Προφήτη Ηλία στα Πετροκέρασα, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018