Νότια Κορέα-Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Samsung

Νότια Κορέα-Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Samsung Κύριο

Νότια Κορέα-Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις έρευνας και καινοτομίας της Samsung, την Τρίτη 05 Ιουνίου 2018