Νότια Κορέα-Επίσκεψη στη Βιομηχανία της Hyundai

Νότια Κορέα-Επίσκεψη στη Βιομηχανία της Hyundai Κύριο

Νότια Κορέα, επίσκεψη στη βιομηχανία της Hyundai στις 03 Ιουνίου 2018