Νότια Κορέα-επίσκεψη στο Seoul Sky Tower

Νότια Κορέα-επίσκεψη στο Seoul Sky Tower Κύριο

Επίσκεψη στο Seoul Sky Tower της Νότιας Κορέας στις 02 Ιουνίου 2018