Αντάμωμα πολιτιστικών συλλόγων Ν. Θεσσαλονίκης και ομάδων χορευτών ΑμέΑ

Αντάμωμα πολιτιστικών συλλόγων Ν. Θεσσαλονίκης και ομάδων χορευτών ΑμέΑ Κύριο

Αντάμωμα πολιτιστικών συλλόγων Ν. Θεσσαλονίκης και ομάδων χορευτών ΑμέΑ, που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018