Εκδηλώσεις μνήμης για την Ποντιακή γενοκτονία στο Κολχικό

Εκδηλώσεις μνήμης για την Ποντιακή γενοκτονία στο Κολχικό Κύριο

Εκδηλώσεις μνήμης για την Ποντιακή γενοκτονία στο Κολχικό, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Μαΐου 2018