Κατάθεση στεφάνου για τη γενέθλια ημέρα της Νέας Μηχανιώνας

Κατάθεση στεφάνου για τη γενέθλια ημέρα της Νέας Μηχανιώνας Κύριο

Κατάθεση στεφάνου για τη γενέθλια ημέρα της Νέας Μηχανιώνας, το Σάββατο 19 Μαΐου 2018