Λιτάνευση ιερής εικόνας Αγίου Χριστοφόρου στο χωριό Αδάμ

Λιτάνευση ιερής εικόνας Αγίου Χριστοφόρου στο χωριό Αδάμ Κύριο

Λιτάνευση ιερής εικόνας Αγίου Χριστοφόρου στο χωριό Αδάμ, την Κυριακή 13 Μαΐου 2018