Εγκαίνια 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Εγκαίνια 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης Κύριο

Εγκαίνια 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 03 Μαΐου 2018