Βράβευση χορωδίας στο Καλοχώρι

Βράβευση χορωδίας στο Καλοχώρι Κύριο

Βράβευση χορωδίας στο Καλοχώρι, την Κυριακή 22 Απριλίου 2018