Περιφορά εικόνας Παναγίας της ρευματοκρατούσας στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης

Περιφορά εικόνας Παναγίας της ρευματοκρατούσας στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης Κύριο

Περιφορά εικόνας Παναγίας Ρευματοκρατούσας στο χωριό Γέφυρα Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Απριλίου 2018