Έναρξη εργασιών 138ης Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) στη Γενεύη

Έναρξη εργασιών 138ης Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) στη Γενεύη Κύριο

Έναρξη εργασιών της 138ης Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) στη Γενεύη, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018