Εκδηλώσεις μνήμης για τους ιδρυτές του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης

Εκδηλώσεις μνήμης για τους ιδρυτές του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης Κύριο

Εκδηλώσεις μνήμης για τους ιδρυτές του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018