Ετήσια συνεστίαση Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Ασκού (02_01_2018)

Ετήσια συνεστίαση Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Ασκού (02_01_2018) Κύριο

Ετήσια συνεστίαση Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Ασκού με σκοπό την ενίσχυση των έργων του ναού, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2018