Απόδοση νέων ξιφών σε 95 νέους αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού

Απόδοση νέων ξιφών σε 95 νέους αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού Κύριο

Απόδοση νέων ξιφών σε 95 νέους αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017