Συγκέντρωση στελεχών ανατολικής Θεσσαλονίκης

Συγκέντρωση στελεχών ανατολικής Θεσσαλονίκης Κύριο

Συγκέντρωση στελεχών ανατολικής Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2017