Αναβίωση εθίμου "Τσάλμα" στο Ασβεστοχώρι

Αναβίωση εθίμου "Τσάλμα" στο Ασβεστοχώρι Κύριο

Αναβίωση του εθίμου "Τσάλμα" στο Ασβεστοχώρι (22-06-2017)