Δημιουργία «συνεργατικού χώρου ιδεών» από την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. στο «ΝΟΗΣΙΣ»

Δημιουργία «συνεργατικού χώρου ιδεών» από την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. στο «ΝΟΗΣΙΣ»