2009

2009

Προς Υπουργό: - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων   Η διακινδύνευση κατά τη διέλευση από την κοιλάδα των Τεμπών υπήρχε ήδη από παλιά. Πρόκειται για ένα υψηλό σχεδόν κατακόρυφο πρανές αποτελούμενο από διερρηγμένο βράχο, στη βάση του οποίου διέρχεται η Εθνική Οδός. Η αναπόφευκτη επικινδυνότητα ως αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών είχε ήδη επισημανθεί στο παρελθόν σε διαφορές τεχνικές εκθέσεις-μελέτες. Πράγματι πτώσεις λίθων, βράχων κλπ έχουν συμβεί επανειλημμένα κατά το παρελθόν.
Προς τους Υπουργούς: - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα. Κωνσταντίνα Μπιρμπιλή - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Δημήτριο Ρέππα Οι δραματικές αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες που επισημαίνονται από την επιστημονική κοινότητα διεθνώς, αλλά και η επέκταση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν ή ρυπαίνουν το νερό, ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την εξάντληση των υδάτινων αποθεμάτων και την γενικότερη υποβάθμιση των υδάτινων συστημάτων. Στη χώρα μας και ιδιαίτερα στο Θεσσαλικό…
Προς τους Υπουργούς: - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Με Προεδρικό Διάταγμα που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου στις 6 Οκτωβρίου 2009, καταργήθηκε το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης και αντικαταστάθηκε με τη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης, της οποίας οι αρμοδιότητες υπάγονται πλέον στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Προς Υπουργούς: - Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Εσωτερικών Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του κ. Παπανδρέου, παρά τις μεγαλόστομες προεκλογικές δηλώσεις περί ενιαίας και δίκαιης αντιμετώπισης όλων των πολιτών, σπεύδει με το καλημέρα της κυβερνητικής της θητείας να δείξει το σκληρό και ανάλγητο πρόσωπο της με το να εκδιώξει, 35000 εργαζόμενους με συμβάσεις stage και συμβάσεις έργου.