Επίκαιρες Επερωτήσεις

Αρ. Πρωτ. Επερωτήσεων: 11 Αρ. Πρωτ. Επίκαιρων Επερωτήσεων: 7 Ημερομηνία Κατάθεσης: 17.08.2015 EΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Θέμα: Αιφνίδια και αναιτιολόγητη αφαίρεση από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη της Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου του κεφαλαίου «Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά τον 19ο και 20ο αιώνα», ιδίως της γενοκτονίας των Ποντίων Με την Υπουργική Απόφαση υπ' αρ. 96080/Δ2/ΦΕΚ Β' 1186/19-6-2015, «Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης…
Αρ. Πρωτ. Επερώτησης: 55 Αρ. Πρωτ. Επίκαιρης Επερώτησης: 35 Ημερ. Κατάθεσης: 01.07.2011 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. Επερώτησης 48/16.05.2011 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. Επερωτήσεων: 47 Αρ. Πρωτ. Επ. Επερωτήσεων: 29 Ημερομηνία Κατάθεσης: 16.05.2011 Προς Υπουργό: - Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Πέμπτη, 07 Απριλίου 2011 02:00

Εξυγίανση του Ο.Σ.Ε.

Αρ. Πρωτ. Επερώτησης 42 Αρ. Πρωτ. Επίκαιρης Επερώτησης 26 Ημερομηνία Κατάθεσης 07.04.2011 Προς Υπουργό: - Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Προς Υπουργούς: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων