Αποκλεισμός βιοκαλλιεργητών στον Ν. Θεσσαλονίκης από το Μέτρο «Βιολογικές Καλλιέργειες

Αποκλεισμός βιοκαλλιεργητών στον Ν. Θεσσαλονίκης από το Μέτρο «Βιολογικές Καλλιέργειες Κύριο

Αρ. πρωτ.: 7181

Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2019

Προς Υπουργό
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Αποκλεισμός βιοκαλλιεργητών στον Ν. Θεσσαλονίκης από το Μέτρο «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Σε αδιέξοδο βρίσκονται εκατοντάδες βιοκαλλιεργητές σε όλη τη χώρα μετά από την ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020, που ανακοινώθηκαν στις 11 Απριλίου 2019.
Βάσει των κριτηρίων ένταξης προτεραιότητα θα δινόταν στα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές και στις δύο δράσεις του Μέτρου, καθώς και στους παλαιούς βιοκαλλιεργητές στη Δράση 11.2.1. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται από τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης σε πανελλαδικό επίπεδο η συντριπτική πλειοψηφία των υφιστάμενων βιοκαλλιεργητών θα αποκλειστούν από την ένταξή τους στο Μέτρο.
Οι συνέπειες του σχεδιασμού αυτού και της εφαρμογής του προγράμματος από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καταστροφικές για τη βιοκαλλιέργεια στον Νομό Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στους πίνακες των αποτελεσμάτων στη Δράση 11.1.1 στον Νομό Θεσσαλονίκης από τους 834 συνολικά νέους αιτούντες εγκρίθηκαν οι 28, ενώ στη Δράση 11.2.1 για τους υφιστάμενους βιοκαλλιεργητές εγκρίθηκαν μόλις 18 αιτήσεις από τις 236.
Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της ΕΛΣTΑΤ η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας με την καλλιεργούμενη γη να είναι το 20,71% του συνόλου της επικράτειας, ενώ στην κατανομή κονδυλίων βρίσκεται στην 3η θέση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την περιοχή αποτελεί το σύνολο των βιοκαλλιεργητών του ορεινού όγκου Βερτίσκου στον Νομό Θεσσαλονίκης που έχει αποκλειστεί από το Μέτρο, μία περιοχή που φιλοδοξεί να χαρακτηριστεί συνολικά ως ζώνη βιοκαλλιέργειας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των διαθέσιμων ενισχύσεων ανά Περιφέρεια σε όλη τη χώρα;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να στηρίξει εμπράκτως με την ένταξή τους στο Μέτρο μεγαλύτερου ποσοστού βιοκαλλιεργητών του Νομού Θεσσαλονίκης;

-Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο για τους υφιστάμενους βιοκαλλιεργητές στον Νομό Θεσσαλονίκης;