Οπισθοδρομικά βήματα στην Ειδική Αγωγή

Οπισθοδρομικά βήματα στην Ειδική Αγωγή Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2019

Προς Υπουργούς
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Οπισθοδρομικά βήματα στην Ειδική Αγωγή»

Έντονη είναι η ανησυχία και ο προβληματισμός στους γονείς που έχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τις αλλαγές που γίνονται τόσο στην προώθηση ενός κλειστού και χωρίς επιδημιολογική μελέτη προϋπολογισμού όσο και από την προώθηση ενός περίπλοκου, χρονοβόρου και δαπανηρού τρόπου αξιολόγησης και διάγνωσης.
Ο λάθος προσανατολισμός του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ διαφαίνεται από τις αντιδράσεις τόσο των δικαιούχων ασφαλισμένων όσο και των επαγγελματιών του κλάδου, δηλαδή των παρόχων.
Η εφαρμογή μειωμένου κλειστού προϋπολογισμού στην Ειδική Αγωγή σε σχέση με τις βεβαιωμένες από φορείς του δημοσίου ανάγκες των προηγούμενων ετών θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τους δικαιούχους. Είναι ενδεικτικό ότι από τα 105 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν το 2015 για το 2019 εγκρίνονται μόλις 65 εκατ. ευρώ, δηλαδή σημειώνεται μείωση της τάξης του 40%.
Αναπόφευκτα η περικοπή αυτή οδηγεί σε μείωση των θεραπειών τόσο σε σχέση με το είδος τους, αλλά και με τον αριθμό που δικαιολογούνται και καλύπτονται. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ για κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις τα παιδιά μέχρι τώρα δικαιούνταν μέσα στον μήνα 15 θεραπείες, αυτές πλέον μειώνονται κατά 3.
Επιπλέον, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι συγκεκριμένες διαταραχές εξαιρούνται της ασφαλιστικής κάλυψης και αποζημίωσης των θεραπειών, όπως είναι το σύνδρομο Asperger, η Διαταραχή Διάσπασης Προσοχής/Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και ο τραυλισμός.
Μάλιστα πλέον ζητείται γνωμάτευση κάθε τέσσερεις μήνες, ενώ δεν γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν περιπτώσεις παθήσεων που είναι μη αναστρέψιμες, υποβάλλοντας τα παιδιά σε σωματική αλλά και ψυχολογική ταλαιπωρία κάθε τέσσερεις μήνες.
Αντίστοιχα βραδεία είναι η εξέλιξη των διαδικασιών για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ενώ εντύπωση προκαλεί η γραφειοκρατικού χαρακτήρα διαδικασία που θα ακολουθείται στη συνέχεια, καθώς λαμβάνοντας τη νέα γνωμάτευση από τους πιστοποιημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ οι γονείς θα αιτούνται την έγκριση των ελεγκτών γιατρών ειδικών θεραπειών του ΕΟΠΥΥ της περιφερειακής διεύθυνσης στην οποία ανήκουν. Από εκεί οι χειρόγραφες γνωματεύσεις θα στέλνονται ηλεκτρονικά στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ στην Αθήνα προκειμένου να ελεγχθούν πανελλαδικά από ειδική ελεγκτική επιτροπή, για την οποία όμως δεν έχει ανακοινωθεί ούτε η σύστασή της ούτε το επιστημονικό της υπόβαθρο. Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν μία δαιδαλώδη γραφειοκρατική διαδικασία.

Η πρόσβαση στην υγεία και στις θεραπείες της ειδικής αγωγής δεν είναι επιλογή ή πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για χιλιάδες παιδιά και ενήλικες. Καθώς, οι γνωματεύσεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες παιδιά και ενήλικες ΑμεΑ και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να αναγκάζονται να διακόψουν τις θεραπείες τους εάν δεν μπορούν να πληρώσουν από την τσέπη τους το κόστος.
Αυτό σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση η βελτίωση των παιδιών μένει πίσω, ενώ στη χειρότερη χάνεται και η πρόοδος που είχε σημειωθεί από τις προηγούμενες θεραπείες με τη διακοπή τους, καθώς διαταράσσεται το σταθερό και δομημένο πρόγραμμά τους.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να συμπεριληφθούν οι παθήσεις που έχουν εξαιρεθεί της ασφαλιστικής κάλυψης των θεραπειών στον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, όπως είναι το σύνδρομο Asperger, η ΔΕΠΥ και ο τραυλισμός;

-Προβλέπεται να επανεξεταστεί ο μειωμένος κατά 40% προϋπολογισμός του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας για την ειδική αγωγή;

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία σύστασης της ειδικής ελεγκτικής επιτροπής που θα ελέγχει πανελλαδικά τις γνωματεύσεις για την ειδική αγωγή;

-Ποιες είναι οι ειδικότητες των γιατρών της εν λόγω επιτροπής, και πόσο συναφές είναι το επιστημονικό τους πεδίο με τις παθήσεις που αφορούν στην ειδική αγωγή;