Εκτός εξισωτικής αποζημίωσης σχεδόν το σύνολο του Ν. Θεσσαλονίκης

Εκτός εξισωτικής αποζημίωσης σχεδόν το σύνολο του Ν. Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3843/28.11.18

Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2018

Προς:
-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Εκτός εξισωτικής αποζημίωσης σχεδόν το σύνολο του Ν. Θεσσαλονίκης»

Εκτός εξισωτικής αποζημίωσης για το 2019 αφήνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχεδόν το σύνολο των αγροτών του Νομού Θεσσαλονίκης.
Όπως προκύπτει από τη μελέτη του οριστικού χάρτη, την επόμενη χρονιά η πολιτεία οριοθετεί στον Νομό Θεσσαλονίκης ως ορεινές περιοχές ή περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα και φυσικούς πόρους που δικαιούνται την εξισωτική αποζημίωση μόνο τον Άγιο Αντώνιο, τον Άνω Σταυρό, το Αρδαμέρι, το Βερτίσκο, την πρώην κοινότητα Εξαλόφου (Πολυδένδρι Λαγκαδά και Πέντε Βρύσες), το Κρυονέρι, τις Καρτερές, το Λαχανά, το Λευκοχώρι, το Λιβάδι, το Λοφίσκο, τη Νικόπολη, την Ξυλόπολη, την Όσσα, την Περιστερά, τα Πετροκέρασα, το Σοχό και το Χορτιάτη.
Συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, οι παραπάνω περιοχές που παραμένουν στο ειδικό καθεστώς είναι ελάχιστες, δεδομένου ότι σε κανέναν από τους υπόλοιπους νομούς της χώρας δεν παρατηρείται τόσο ραγδαία μείωση των οριοθετημένων περιοχών.
Από την παραπάνω απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θίγονται άμεσα χιλιάδες αγρότες του Νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μέχρι φέτος θα λάβουν κανονικά την εξισωτική αποζημίωση ως κάτοικοι ορεινών-μειονεκτικών περιοχών.
Αν στα παραπάνω στοιχεία προσθέσει κανείς και το γεγονός ότι εφεξής η εξισωτική θα δίνεται με βάση το πού βρίσκεται το δηλωμένο αγροτεμάχιο και όχι με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο αριθμός των δικαιούχων θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς ένας αγρότης που κατοικεί π.χ. στην Όσσα (η οποία παραμένει ορεινή περιοχή), αλλά διαθέτει αγροτεμάχιο π.χ. στη Νεοχωρούδα (η οποία εξαιρείται) αυτόματα χάνει την αποζημίωση που δικαιούνταν.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους κτηνοτρόφους, καθώς το πρόβλημα διαιωνίζεται και κορυφώνεται εξαιτίας της τεχνικής λύσης βάσει της οποίας δίνονται οι βοσκήσιμες εκτάσεις. Πιο συγκεκριμένα, κτηνοτρόφος που έχει την κτηνοτροφική του μονάδα π.χ. στη Νικόπολη και η τεχνική λύση του δίνει βοσκή σε μια έκταση στη Νέα Μάδυτο (η οποία επίσης εξαιρείται από τις νέες οριοθετημένες περιοχές), χάνει αυτόματα την εξισωτική αποζημίωση.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Είναι στις προθέσεις του να επανεξετάσει και να ενσωματώσει στον σχετικό πίνακα αποκλειόμενες μειονεκτικές περιοχές του Ν. Θεσσαλονίκης από την εξισωτική αποζημίωση;

- Ποια κριτήρια έλαβε υπόψη ώστε να οριοθετήσει τις περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης που θα δικαιούνται την εξισωτική αποζημίωση και βάσει ποιών εκείνες που θα τη χάσουν;

- Με ποιόν τρόπο προτίθεται να στηρίξει τους αγρότες της συντριπτικής πλειοψηφίας του Νομού Θεσσαλονίκης που από το 2019 και εφεξής θα χάσουν την εξισωτική αποζημίωση;