Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ

Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3596

Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2018

Προς τους Υπουργούς
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
-Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Υποδομών και Μεταφορών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ»

Στον χώρο της παιδείας έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό ένας διάλογος για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί ένα χρόνιο νομικό κενό και μία παθογένεια του συστήματος.
Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε μία προσπάθεια και για πολλά τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) που δεν είχαν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία στη συνέχεια κατοχυρώθηκαν στις 5 Νοεμβρίου 2018 ΦΕΚ 187 Α' ΠΔ 99/2018. Από όλη αυτή τη διαδικασία ωστόσο εξαιρέθηκαν και δεν αναφέρονται πουθενά οι σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).
Το θέμα έχει φτάσει μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο το 2016 εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία έπρεπε μέσα στους επόμενους τρεις μήνες να προχωρήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων μηχανικών των ΤΕΙ.
Πρόκειται για ένα ζήτημα μείζονος σημασίας που αφήνει εκτεθειμένους πολλούς άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επιφέροντας οικονομική, ηθική, κοινωνική και επαγγελματική ζημιά στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Υπό αυτές τις συνθήκες δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως μηχανικοί αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες ή επαγγέλματα που βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης από αυτούς, όπως τεχνικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες.
Το κενό κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων ουσιαστικά τους στερεί από τη δυνατότητα ως πτυχιούχοι μηχανικοί των ΤΕΙ να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας βάσει των επαγγελματικών προσόντων που απέκτησαν μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Για ποιος λόγους, παρόλο που υπάρχει σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία για την έκδοση και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων μηχανικών των ΤΕΙ, όπως ορίζει το ΣΤΕ 267/2016 Τμήμα Δ;

-Θα υπάρξει πρόβλεψη για τους ήδη πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕΙ από το 1983 και μετά και πριν από την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου προχωρήσει άμεσα η διαδικασία κατοχύρωσης των πτυχιούχων μηχανικών των ΤΕΙ;