Δημιουργία θέσεων εργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα

Δημιουργία θέσεων εργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2583

Θεσσαλονίκη, 17 Οκτωβρίου 2018

Προς τους Υπουργούς
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Ανάπτυξης και Οικονομίας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Δημιουργία θέσεων εργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα»

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αγροδιατροφικός τομέας στην οικονομία της Ελλάδας, και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Πρόκειται για έναν τομέα που κατάφερε να αντέξει τα μεγάλα πλήγματα της οικονομικής κρίσης, καθώς ευνοείται ιδιαίτερα από τα γεωγραφικά και κλιματικά χαρακτηριστικά της χώρας μας. Ωστόσο δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει τα αντίστοιχα επιτεύγματα του κλάδου σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μία δυναμική που θα μπορούσε να φέρει πρόσθετο όφελος στην οικονομία της τάξης των 12,2 δις ευρώ και να δημιουργήσει 200.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, που πλήττεται από την ανεργία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας η παραγωγικότητα του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας σημειώνει πτώση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τον μέσο όρο αγροτικής εκμετάλλευσης να φτάνει μόλις τα 50 στρέμματα, τη στιγμή που στην Ευρώπη είναι 170.
Αντίστοιχα, ενώ στην παγκόσμια αγορά σημειώνεται αύξηση της ζήτησης σε τρόφιμα και ποτά κατά 160%, με τις παγκόσμιες εξαγωγές να σημειώνουν αύξηση σε ποσοστό 210%, τα ελληνικά προϊόντα του αγροδιατροφικού κλάδου έχασαν μερίδιο της τάξης του 18% από τις παγκόσμιες αγορές.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν άμεσα τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να στηριχθεί έμπρακτα και συντονισμένα ο αγροδιατροφικός κλάδος στην Ελλάδα και κυρίως να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας;

-Τί μέτρα θα ληφθούν, ώστε αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αναμορφωμένη ΚΑΠ για την πιο ολοκληρωμένη επαγγελματική προσέγγιση της αγροτικής παραγωγής;

-Τι μέτρα προβλέπεται να ληφθούν, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός τυποποίησης των ελληνικών προϊόντων, αλλά και η προώθησή τους στις διεθνείς αγορές;