Στο χάος οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης

Στο χάος οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2415

Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2018

Προς τον Υπουργό
-Υποδομών και Μεταφορών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Στο χάος οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης»

Σε μία πρωτοφανή διαδικασία συνεχούς υποβάθμισης βρίσκονται οι συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη από την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πέρα από τις τρέχουσες εξελίξεις στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) πλέον σε κατάρρευση βρίσκεται και ο επιβλέπων Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).
Πιο συγκεκριμένα η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού πλέον διακυβεύεται, καθώς από τα 11 άτομα προσωπικό που απασχολούσε, δεν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις εργασίας των 8, με αποτέλεσμα να απομένουν μόλις 3 άτομα προσωπικό.
Επιπλέον, έχει αφαιρεθεί ο ρόλος εποπτείας του ΟΑΣΘ, αλλά και το πιο σημαντικό ίσως αφαιρέθηκε ο ρόλος του ΟΣΕΘ να σχεδιάσει τη στρατηγική κομίστρου των αστικών συγκοινωνιών, όπως γίνεται αντίστοιχα στην Αθήνα, όπου ο επιβλέπων φορέας ΟΑΣΑ ανέλαβε το έξυπνο εισιτήριο. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, ο ΟΑΣΘ ανακοίνωσε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τον ΟΣΕΘ επένδυση 40 εκ. ευρώ για τηλεματική και έξυπνο κόμιστρο.
Στο ίδιο πλαίσιο, φαίνεται ότι υπάρχει μία σειρά ενεργειών που υποβαθμίζει τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης, μειώνοντας τον αριθμό των λειτουργούντων λεωφορείων από 480 κατά μέσο όρο, σε 320, ενώ δεν ανανεώνεται ο στόλος των λεωφορείων αυξάνοντας την επιτρεπόμενη ηλικία χρήσης τους από 20 σε 23 έτη, κάτι που απαγορεύεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και όλα αυτά ενώ παράλληλα έχει ανακοινωθεί η ενεργοποίηση του νέου δημόσιου φορέα της εταιρείας Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΘ) έως το τέλος του 2019, χωρίς όμως ξεκάθαρο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και οργανόγραμμα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Για ποιους λόγους δεν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις των εργαζομένων στον ΟΣΕΘ και πώς προβλέπεται να λειτουργήσει ο οργανισμός με μόλις 3 άτομα προσωπικό;

-Επιβεβαιώνει το αρμόδιο Υπουργείο τη μονομερή απόφαση από πλευράς του ΟΑΣΘ, χωρίς τη θεσμική συμβολή του ΟΣΕΘ για τον καθορισμό του κομίστρου για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης;

-Τι προβλέπει η επένδυση 40 εκατ. ευρώ για τηλεματική και έξυπνο κόμιστρο που ανακοίνωσε ο ΟΑΣΘ, χωρίς τη συνδρομή του αρμόδιου εποπτεύοντος φορέα ΟΣΕΘ;

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός της ΑΣΥΘ, ποιο το χρονοδιάγραμμα, το οργανόγραμμα, οι αρμοδιότητες του νέου φορέα και ποιο κενό έρχεται να καλύψει σε σχέση με τις αρμοδιότητες του υπό λειτουργία ΟΣΕΘ;

-Ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, για το μέλλον του ΟΑΣΘ, που λειτουργεί με συνεχώς μειωμένα αριθμητικά και παλαιωμένα λεωφορεία;