Απαγόρευση μη νικοτινούχων προϊόντων μόνο στην Ελλάδα

Απαγόρευση μη νικοτινούχων προϊόντων μόνο στην Ελλάδα Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2349

Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2018

Προς τους Υπουργούς
-Υγείας
- Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Απαγόρευση μη νικοτινούχων προϊόντων μόνο στην Ελλάδα»

Έντονο προβληματισμό και πολλά ερωτήματα προκαλεί η απόφαση του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την απαγόρευση της διάθεσης ηλεκτρονικών τσιγάρων άνευ νικοτίνης, μία απόφαση που δεν έχει προηγούμενο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, καθώς πρόκειται για αμιγώς εθνική διάταξη.
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Οδηγίες για την Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ 174/τ. Α'/2016) ως προς την κατασκευή, πώληση, προβολή και παρουσίαση των προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και συναφών προϊόντων», απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ηλεκτρονικών τσιγάρων άνευ νικοτίνης. Ουσιαστικά με την απόφαση αυτή εξισώνεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο χωρίς νικοτίνη με πάσης φύσεως καπνικά προϊόντα, μία απόφαση που έρχεται σε πλήρη απόκλιση από το περιεχόμενο της σχετικής Οδηγίας.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε μία στιγμή που σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται έρευνες από τις αρχές δημόσιας υγείας αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, με σκοπό να διαφυλάξουν όσο το δυνατόν περισσότερο την υγεία των πολιτών τους.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι γιατροί συγκαταλέγουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο ανάμεσα στους τέσσερεις τρόπους που συστήνουν σε κάποιον που προσπαθεί να κόψει το κάπνισμα. Την ίδια στιγμή τα στατιστικά στοιχεία κατατάσσουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο στον πιο αποτελεσματικό τρόπο απεξάρτησης από το κάπνισμα με ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 60%, ενώ η επόμενη πιο επιτυχημένη μέθοδος αγγίζει μόλις το 8%.
Η μόνη διαφορά ανάμεσα στα μη νικοτινούχα υγρά αναπλήρωσης με τα αντίστοιχα νικοτινούχα είναι η μη περιεκτικότητά τους σε νικοτίνη. Κατά τα άλλα κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά με τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία των νικοτινούχων σκευασμάτων σε όλη την Ευρώπη και το Ελληνικό Κράτος μέχρι σήμερα εισέπραττε τον αναλογούντα φόρο κατανάλωσης.
Η απόφαση αυτή του αρμόδιου Υπουργείου πρόκειται να πλήξει σε ένα βαθμό τη δημόσια υγεία, καθώς αποκλείει από την ελληνική αγορά ένα προϊόν που δεν έχει την εθιστική ουσία της νικοτίνης. Την ίδια στιγμή πλήττεται και ένας ολόκληρος κλάδος επαγγελματιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου πρόκειται για έναν αναπτυσσόμενο κλάδο που αφορά 2.000 εξειδικευμένα καταστήματα και 10.000 ενεργές θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Σε τι αποσκοπεί η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου να προχωρήσει στην πλήρη απαγόρευση των μη νικοτινούχων προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Ελλάδα, όταν δεν υπάρχει σχετικό προηγούμενο σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

-Έχει στη διάθεσή του το αρμόδιο Υπουργείο στοιχεία από σχετική μελέτη, επιστημονική έρευνα, που να στοιχειοθετούν ότι η χρήση μη νικοτινούχων προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου βλάπτουν την υγεία περισσότερο από τη χρήση νικοτινούχων προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου ή παραδοσιακών προϊόντων καπνού τα οποία θα συνεχίσουν κανονικά να διατίθενται στην ελληνική αγορά προς χρήση;

-Πώς αποδεικνύεται και στοιχειοθετείται από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών η «μη διασφάλιση δημοσίων εσόδων» από τα μη νικοτινούχα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου, όταν αυτά ήδη φορολογούνται με ειδικό φόρο κατανάλωσης και πώς διαφοροποιείται η περίπτωσή τους μέχρι σήμερα σε φορολογικό επίπεδο σε σχέση με τα νικοτινούχα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου;

-Ποια είναι η εθνική πολιτική απεξάρτησης από το κάπνισμα και τη νικοτίνη, τι μέτρα λαμβάνει εμπράκτως το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας για την αντικαπνιστική εκστρατεία, για την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και την ενημέρωση των πολιτών για την απεξάρτηση από τη νικοτίνη;