«Πρωτεύουσα του “λουκέτου” η Θεσσαλονίκη»

«Πρωτεύουσα του “λουκέτου” η Θεσσαλονίκη» Κύριο

Αρ. πρωτ.:342/12.10.2017

Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2017

Προς:
-Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ
«Πρωτεύουσα του "λουκέτου" η Θεσσαλονίκη»

Άκρως απογοητευτικά για το επιχειρείν της Θεσσαλονίκης είναι τα στοιχεία ΓΕΜΗ του Ε.Ε.Θ. (Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης), δεδομένου ότι στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους 1.892 επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους.
Το αρνητικό πρόσημο στο ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών επιχειρήσεων αποδεικνύει με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης παραμένουν εγκλωβισμένες στο καταστροφικό σπιράλ της οικονομικής κρίσης, χωρίς να υπάρχουν από την πλευρά της Κυβέρνησης πρωτοβουλίες και πολιτικές αναστροφής της υπάρχουσας κατάστασης.
Η απουσία υπευθυνότητας και τολμηρού σχεδίου από τους αρμόδιους Υπουργούς εγκλωβίζει την ελληνική οικονομία, αντανακλώντας πάνω της την αύξηση της φορολογίας, τη μείωση της ρευστότητας, αλλά και τη γιγάντωση της ανεργίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Με ποιόν τρόπο προτίθενται να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατ'επέκταση την τόνωση της εγχώριας παραγωγής, της απασχόλησης και τη στήριξη των εγχώριων παραγωγικών μονάδων;

- Έχουν υπολογιστεί οι απώλειες της συνολικής απασχόλησης και στα ασφαλιστικά ταμεία εξαιτίας του «λουκέτου» στις 1.892 επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης;

- Έχουν επεξεργαστεί σχέδιο ενίσχυσης και βελτίωσης -μέσω τραπεζών- της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασφυκτιούν λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων;

- Έχουν επεξεργαστεί σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής για την ανάδυση ενός νέου μοντέλου μικρομεσαίων επιχειρήσεων;