Χωρίς προσωπικό και με αυξημένες υποχρεώσεις λειτουργεί το ΓΝ Παπαγεωργίου

Χωρίς προσωπικό και με αυξημένες υποχρεώσεις λειτουργεί το ΓΝ Παπαγεωργίου Κύριο

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουλίου 2017

Αρ. Πρωτ.: 7267

Προς Υπουργό:
-Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Χωρίς προσωπικό και με αυξημένες υποχρεώσεις λειτουργεί το ΓΝ Παπαγεωργίου»

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, λόγων των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και την ασφαλή νοσηλεία των ασθενών.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο νοσοκομείο από τις 292 κενές οργανικές θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων πλην των ιατρικών, οι 170 θέσεις αφορούν σε νοσηλευτικό προσωπικό.
Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη όταν το Γ.Ν. Παπαγεωργίου πραγματοποιεί μοναχικές εφημερίες, χωρίς συνοδό νοσοκομείο, γεγονός που συμβαίνει στις τέσσερεις από τις οκτώ συνολικά μηνιαίες εφημερίες. Ωστόσο, τον Αύγουστο προβλέπεται να πραγματοποιήσει και να ανταπεξέλθει σε πέντε μοναχικές εφημερίες, καλύπτοντας πολύ πιο αυξημένες ανάγκες.
Η έλλειψη προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να στελεχωθούν οκτώ από τις 20 κλίνες της γενικής ΜΕΘ, μία πτέρυγα ΜΕΘ για τη λειτουργία Μονάδας Εγκαυμάτων και δύο από τις τέσσερεις χειρουργικές αίθουσες.
Οι σημαντικές αυτές ελλείψεις σε προσωπικό φαίνεται να έχουν πολυεπίπεδες επιπτώσεις, καθώς σημειώνεται αύξηση των περιστατικών βίας από συνοδούς και ασθενείς σε βάρος των νοσηλευτών.
Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου διεκπεραιώνει το 50% των περιστατικών του συνόλου των νοσοκομείων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και μετά από κάθε εφημερία οι κλινικές του εξυπηρετούν πολύ περισσότερες κλίνες από τις προβλεπόμενες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τετράκλινοι θάλαμοι να μετατρέπονται σε επτάκλινους, μονόκλινοι θάλαμοι σε τρίκλινους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ασθενείς αναγκάζονται να νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές εντός του νοσοκομείου μακριά από τους νοσηλευτές και ιατρούς της ειδικότητας που τους παρακολουθούν.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κενά σε νοσηλευτές και προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου;

-Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ν. Παπαγεωργίου σε όλα τα επίπεδα;