Μέριμνα για μετεγγραφές αδερφών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις

Μέριμνα για μετεγγραφές αδερφών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις Κύριο

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2017

Αρ. Πρωτ.: 7119

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Μέριμνα για μετεγγραφές αδερφών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις»

Για ακόμα μια χρονιά τις μέρες αυτές οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων καταθέτουν τα μηχανογραφικά τους και περιμένουν με αγωνία να δουν σε ποιες σχολές έχουν επιτύχει. Ωστόσο, η επιτυχία σε κάποιο ανώτερο ή ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα δεν αντιστοιχεί πάντα και με τη δυνατότητα πραγμάτωσης των σπουδών, καθώς εν μέσω της οικονομικής κρίσης πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν δυσκολίες να στηρίξουν τα παιδιά τους οικονομικά ακόμα και για τις σπουδές τους, ιδιαίτερα εάν περάσουν σε άλλη πόλη από τη μόνιμη κατοικία τους.
Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα στις περιπτώσεις εκείνες που ένα παιδί από την οικογένεια σπουδάζει ήδη και στη συνέχεια έρχεται το μικρότερο παιδί να ξεκινήσει τις σπουδές του, αλλά σε πανεπιστημιακό ίδρυμα που εδρεύει σε άλλη πόλη. Στις περιπτώσεις δε που η οικογενειακή εστία, η πόλη σπουδών του πρώτου παιδιού και η πόλη σπουδών του δεύτερου παιδιού διαφέρουν, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, έως απαγορευτικά για τη συντήρηση τριών πλέον σπιτιών.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Τί προβλέπεται να ισχύσει στις μεταγραφές των επιτυχόντων φοιτητών, που ξεκινήσουν με το νέο ακαδημαϊκό έτος τις σπουδές τους; Ποια θα είναι η διαδικασία μετεγγραφής και τί κριτήρια θα ισχύσουν;

- Τί θα ισχύσει για τους επιτυχόντες φοιτητές, που έχουν αδέρφια σε ανώτερες και ανώτατες σχολές διαφορετικών πόλεων;

- Τι προβλέπεται να γίνει με τα παιδιά οικογενειών που σπουδάζουν μακριά από τη μόνιμη κατοικία της οικογένειάς τους και έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο προηγούμενα σχολικά έτη, όταν και τα κριτήρια μετεγγραφής ήταν διαφορετικά από αυτά που θα ισχύσουν σε αυτό το ακαδημαϊκό έτος;