Φωτογραφικές διατάξεις σε διαγωνισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Φωτογραφικές διατάξεις σε διαγωνισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Κύριο

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ.:6680/27.06.2017

Προς Υπουργό:
-Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Φωτογραφικές διατάξεις σε διαγωνισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) προχώρησε πρόσφατα στην επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση έντεκα (11) αναψυκτηρίων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας.
Αρχικά είχε προηγηθεί διαγωνισμός τον Μάιο του 2016 για την εκμίσθωση πέντε (5) αναψυκτηρίων. Ο συγκεκριμένος κηρύχθηκε άγονος, με αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας πολλών αναψυκτηρίων και κατ' επέκταση την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ό,τι αφορά στον τουρισμό, αλλά και τη μείωση των δημοσίων εσόδων.
Το περίεργο, όμως, είναι ότι η τελευταία προκήρυξη είναι διατυπωμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να καθιστά απαγορευτική την ισότιμη συμμετοχή τόσο των σημερινών μισθωτών, όσο και οποιουδήποτε μικρομεσαίου επαγγελματία επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Όροι όπως η ταυτόχρονη μίσθωση και των έντεκα (11) αναψυκτηρίων, η εξαετής εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων καταστημάτων, η κατοχή ISO 22000 που καλύπτει ζεστά γεύματα, ο κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων ετών που πρέπει να ξεπερνά τα 2.808.351 ευρώ κλπ, κάνουν τον πιο δύσπιστο να συμπεράνει ότι πρόκειται για «φωτογραφικό» διαγωνισμό που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Πόσα από τα έντεκα αναψυκτήρια είναι σήμερα εκτός λειτουργίας και από πότε;

-Ποιο είναι το συνολικό ποσό των ενοικίων που χάθηκε από τη μη λειτουργία αυτών;

-Ποιο είναι το άθροισμα των μηνιαίων μισθωμάτων που κατέβαλλαν οι μισθωτές των έντεκα αναψυκτηρίων και ποια η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού;