(Ερώτηση) «Διαχειριστικά προβλήματα με κατασχέσεις της ΑΑΔΕ»

(Ερώτηση) «Διαχειριστικά προβλήματα με κατασχέσεις της ΑΑΔΕ» Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2024

Προς Υπουργό:
Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
κο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Ερώτηση
«Διαχειριστικά προβλήματα με κατασχέσεις της ΑΑΔΕ»

Σημαντικά ζητήματα και δυσλειτουργίες αντιμετωπίζει ο κλάδος των λογιστών, αναφορικά με την διαχείριση των χρεών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης (Ν. 4738/2020). Συγκεκριμένα, οι ίδιοι διαπιστώνουν το κλίμα ασφυξίας που δημιουργείται από την μεριά της ΑΑΔΕ στα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Έτσι λοιπόν, για κάποιο χρέος επιβάλλεται κατάσχεση σε όλους τους καταθετικούς λογαριασμούς του οφειλέτη, αλλά επιδίδονται και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εις χείρας τρίτων. Δηλαδή ουσιαστικά απαγορεύουν στους πελάτες του οφειλέτη να πληρώνουν τον πελάτη ακόμη και μετά την ρύθμιση του χρέους από τον οφειλέτη με αποτέλεσμα την οικονομική του ασφυξία.
Κάτι τέτοιο δημιουργεί προβλήματα, διότι δεν μπορεί να υπάρξει ομαλή επαγγελματική δραστηριότητα, την στιγμή μάλιστα που όλα τα ποσά που εισπράττονται κατευθύνονται προς την ΑΑΔΕ. Αντίθετα με την ΑΑΔΕ, στο ΚΕΑΕΟ μετά την επιβολή της κατάσχεσης και αφού ο οφειλέτης προβεί σε σχετική ρύθμιση γίνεται άρση της κατάσχεσης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου εταιρείες, στις οποίες έχει γίνει κατάσχεση, η ΑΑΔΕ έχει εισπράξει σημαντικά ποσά από την απαίτησή της, έχει ρυθμίσει τις οφειλές και η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει καθώς η αρμόδια ΔΟΥ αρνείται να άρει τα εξοντωτικά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να αντιμετωπίζει τα διαχειριστικά προβλήματα, που παρατηρούνται, αναφορικά με τις κατασχέσεις της ΑΑΔΕ;