(Ερώτηση):«Δημιουργία τοπικών τμημάτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στην Θεσσαλονίκη»

(Ερώτηση):«Δημιουργία τοπικών τμημάτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στην Θεσσαλονίκη» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3755/13.03.2024

Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2024


Προς Υπουργό:
Υποδομών και Μεταφορών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Ερώτηση
«Δημιουργία τοπικών τμημάτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στην Θεσσαλονίκη»

Η σχετικά νεοσύστατη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της Πολιτικής Αεροπορίας, έχει έδρα και γραφεία αποκλειστικά στην Αθήνα και έχει στελεχωθεί κυρίως με υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) από την κεντρική Υπηρεσία.
Στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα, από όπου διακινούνται ετησίως περισσότεροι από 6.000.000 επιβάτες, και που έχει παραχωρηθεί στην Fraport, αλλά και στα υπόλοιπα παραχωρημένα αεροδρόμια, υπηρετούν αερολιμενικοί υπάλληλοι οι οποίοι επί χρόνια παρείχαν διπλό έργο, αφενός την ίδια τη λειτουργία των αεροδρομίων πριν αυτά παραχωρηθούν στη Fraport και αφετέρου τον ρόλο της ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής που σήμερα επιτελεί η ΑΠΑ.
Η εμπειρία των αερολιμενικών στα θέματα που καλείται να διαχειριστεί η σημερινή ΑΠΑ είναι τεράστια. Μέσω του διπλού τους ρόλου, οι αερολιμενικοί υπάλληλοι των περιφερειακών αεροδρομίων έχουν τα εχέγγυα και τα προσόντα για να μπορούν να εκτελούν με υπευθυνότητα το έργο που απαιτείται, βοηθώντας ουσιαστικά την ΑΠΑ στο απαιτητικό της έργο.
Ωστόσο, το γεγονός ότι η εν λόγω υπηρεσία εδρεύει στην Αθήνα και δεν έχει γραφεία εκτός Αθηνών στα περιφερειακά αεροδρόμια, καθιστά αδύνατο για τους έμπειρους αερολιμενικούς να αιτηθούν τη μετάταξή τους στη νεοσύστατη υπηρεσία και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Η δημιουργία παραρτήματος της ΑΠΑ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα, στα περιφερειακά αεροδρόμια θα προσφέρει στον κρατικό μηχανισμό τη δυνατότητα άμεσων επιτόπιων ελέγχων της λειτουργίας των αεροδρομίων, εποπτεία επί τω έργω όλων των φορέων κρατικών και μη, από το οποίο πηγάζει και η διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του αεροπορικού χώρου.
Το έργο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας είναι δεδομένο ότι θα γίνει ευκολότερο και αμεσότερο. Υπό την καθοδήγηση της κεντρικής ΑΠΑ, οι σημερινοί αερολιμενικοί υπάλληλοι θα μπορούν να παρέχουν όχι μόνο τον άμεσο έλεγχο, αλλά και τη σωστή πληροφόρηση στην κεντρική μονάδα ειδικά σε θέματα ασφαλείας, τις ορθές κατευθυντήριες γραμμές στους τοπικούς φορείς, σε όλο τον ιστό των αεροδρομίων και υδατοδρομίων της Βόρειας Ελλάδας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στη δημιουργία παραρτημάτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας εντάσσοντας σε αυτά υπηρετούντες αερολιμενικούς υπαλλήλους και ιδιαίτερα στο διεθνές αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα;