Στη Μεσημεριανή Ενημέρωση της Βεργίνα Τηλεόρασης

Στη Μεσημεριανή Ενημέρωση της Βεργίνα Τηλεόρασης Κύριο

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στη Μεσημεριανή Ενημέρωση της Βεργίνα Τηλεόρασης, με τους Σπύρο Παπαδάκη και Μαριάννα Τσιολάκη (01-08-2019)