Στον ραδιοφωνικό σταθμό "Η φωνή της Ελλάδας"

Στον ραδιοφωνικό σταθμό "Η φωνή της Ελλάδας" Κύριο

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στον ραδιοφωνικό σταθμό "Η φωνή της Ελλάδας" και τον δημοσιογράφο κ. Ψαλιδόπουλο (11-01-2018)